Adapha Artificial Intelligence and R&D

AI supported ADA Application for early

diagnosis of Cerebral Palsy in Babies!

Adapha Yapay Zeka ve Arge

Bebeklerde Serebral Palsi’nin erken tanısı için

yapay zeka destekli ADA Uygulaması!

Cerebral palsy disease causes many mental and physical problems. In our country, 10% of babies born every year are in the high-risk baby class.

Serebral palsi hastalığı zihinsel ve fiziksel birçok soruna yol açmaktadır. Ülkemizde her yıl doğan bebeklerin %10’u yüksek riskli bebek sınıfına girmektedir.

ADA Application

ADA Application

With the Ada Application, an application for the preliminary diagnosis of Cerebral Palsy has been implemented for the first time in the world. With the AI-supported ADA Application, early diagnosis is now possible with just 3-minute videos of your baby.

ADA Uygulaması

ADA Uygulaması

Ada Uygulaması sayesinde dünyada ilk defa Selebral Palsinin ön teşhisi için bir uygulama hayata geçirilmiştir. Yapay Zeka destekli ADA Uygulaması ile bebeğinizin sadece 3 dakikalık videoları ile erken teşhis artık mümkün.

AIMS Database

AIMS Database